Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

gotarina
4224 a1d9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gotarina
4230 41e1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 18 2017

gotarina
7528 e8bb 420
Reposted fromrol rol viaundonee undonee
gotarina
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viabeliveinme beliveinme
gotarina
2280 5b87 420
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaselsey selsey
gotarina
8987 2db7 420
gotarina
3433 87e6 420

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko viaselsey selsey

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

gotarina
1378 96e0 420
gotarina
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viakoloryzacja koloryzacja
gotarina
1574 3a95 420
Reposted fromrominaplum rominaplum viakoloryzacja koloryzacja
gotarina
9017 a9e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapalina palina
gotarina
9851 93a4 420
Reposted fromscorpix scorpix viaExplorers Explorers
gotarina
2018 ebbb 420
Reposted frompustemysli pustemysli viakoloryzacja koloryzacja
gotarina
         
Sober vs. drunk Sherlock
Reposted fromfandoms fandoms viacziczi cziczi
gotarina
0765 0030 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 17 2017

gotarina
8284 c313 420
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaikari ikari
gotarina
5561 a8e9 420
gotarina
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl