Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

gotarina
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
gotarina
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
gotarina
9274 6cf7 420
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaretro-girl retro-girl
gotarina
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretro-girl retro-girl
gotarina
6007 9255 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
gotarina
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
gotarina
6033 0cb4 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
gotarina
Reposted fromshakeme shakeme viaautumn-feeling autumn-feeling
gotarina
6023 daaa 420
Reposted fromslodziak slodziak viaautumn-feeling autumn-feeling
gotarina
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana viaretro-girl retro-girl

September 23 2018

gotarina
7061 d400 420
Reposted from2017 2017 viaTylkoChwila TylkoChwila
gotarina
gotarina
8989 796d 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaTylkoChwila TylkoChwila

September 19 2018

gotarina
Daj mi tylko jedną noc, zapomnij o swoich przejściach
Skarbie, ze mną chodź, wiem, że masz już dosyć piekła
— Deems x Bedoes x PlanBe - Eldorado
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viailoveyou iloveyou
gotarina
5292 1b2a 420
gotarina
4196 5333 420
gotarina
4195 ed5a
gotarina
4193 f69c 420
gotarina
4190 8826 420
gotarina
1738 c108 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl