Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

gotarina
1956 a908 420
gotarina
gotarina
Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bezsensownej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś powiedzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. 
— Janusz Leon Wiśniewski - "Samotność w sieci"
gotarina
And I find it kinda funny, I find it kinda sad
That dreams in which I'm dying are the best I've ever had. 
I find it hard to tell you, I find it hard to take
— Gary Jules
gotarina
7903 4d7a 420
1319 9af9 420
gotarina
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
gotarina
6353 ce42 420
gotarina
Wystarczyło 17 minut i 41 sekund słuchania Twojego głosu aby wszystkie okropieństwa dnia dzisiejszego odeszły w niepamięć.
gotarina
gotarina

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viamayamar mayamar
gotarina
Między mężczyzną a ko­bietą przyjaźń nie jest możli­wa. Namiętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń.
— Oscar Wilde
Reposted fromsheismysin sheismysin viamayamar mayamar
gotarina
gotarina
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viawujcioBat wujcioBat
gotarina
gotarina
8628 f49f 420
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari
gotarina
Reposted fromworst-case worst-case viaikari ikari
gotarina
1281 bcd0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viala-lu la-lu
gotarina
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted fromawakened awakened viavouk vouk
gotarina
Przekonaj mnie, że warto uśmiechać się do pustki po lewej stronie chodnika...
Reposted fromawakened awakened viavouk vouk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl