Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

gotarina
3787 5bc8 420
Reposted frommeem meem viapkz451 pkz451
gotarina
Reposted fromFlau Flau viapkz451 pkz451
gotarina
3722 7554 420
i could be dead for month and whouldn't know
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapkz451 pkz451
gotarina
3694 c4e4 420
^^
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viapkz451 pkz451
gotarina
3431 3f86 420
Reposted fromtgs tgs viapkz451 pkz451
gotarina
Coraz śmielej wtulasz się.
I coraz śmielej szepczesz.
— Medellin
Reposted fromspokodama spokodama viapkz451 pkz451
gotarina
4026 8ccf 420
Reposted fromkaiee kaiee viaHanoi Hanoi
gotarina
2968 b6c0
Reposted fromInnominate Innominate viapkz451 pkz451
gotarina
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viakudi kudi
gotarina
1639 766b 420
Reposted fromzie zie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
gotarina

kurlikowskaa:

Skrzywdzenie kogoś zajmuje minutę,
ale czasami naprawa tego zajmuje całe życie.

2351 cbd2 420

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

gotarina
4825 bdfc 420
white room by Natalia Molchanova
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn
gotarina
0819 e618 420
gotarina
gotarina
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.
gotarina
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
gotarina
gotarina
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl