Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

gotarina
0254 f005 420
Reposted fromRowena Rowena vialittlewhitelies littlewhitelies
gotarina
gotarina
7138 e479 420
Reposted fromjethra jethra viahepi hepi
gotarina
Reposted frompeper peper viapodprzykrywka podprzykrywka
gotarina
8033 7d06 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapomsa pomsa
gotarina
8739 980a 420
Reposted fromoll oll viapomsa pomsa
gotarina
Jestem u kresu swych sił, piję więcej niż powinienem (...) i boję się ludzi.
— Bohumil Hrabal "Różowy kawaler"
Reposted fromyannim yannim
gotarina
4050 981e 420
Reposted fromimpressionante impressionante viapomsa pomsa
gotarina
3028 28d0 420
Reposted frompiehus piehus viahesiamela hesiamela
8307 3204 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapomsa pomsa
gotarina
4959 7170 420
Reposted fromdreamadream dreamadream viavanite vanite
gotarina
4552 f197 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viavanite vanite
gotarina
3067 3df3 420
Reposted fromsoftboi softboi viapomsa pomsa
gotarina
gotarina
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
gotarina
4945 852a 420
Reposted fromyannim yannim viailikeapricotpie ilikeapricotpie
gotarina
6664 6689 420
Reposted fromnosmile nosmile viamyszkaminnie myszkaminnie
gotarina
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
gotarina
0255 773e 420
Reposted fromRowena Rowena viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl