Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

gotarina
5493 234d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 08 2019

gotarina
gotarina
5102 6e43 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakatt katt
0490 ed30 420
Reposted fromwestwood westwood viaszydera szydera
gotarina
6093 de57 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
gotarina
gotarina
2469 9eaf 420
gotarina
To nie tęsknota za
Tobą  barwą Twoich oczu siwiejącymi skroniami silnymi dłońmi ciętym tylko Twoim dowcipem szczerym białym uśmiechem zapachem
to tęsknota za mną przy Tobie
bo tylko wtedy byłam całością
— #65
Reposted fromffina ffina
1777 9a9e 420
Reposted fromohnina ohnina viaszydera szydera
gotarina
0870 78a3 420
Proste i logiczne.
Reposted fromarizonadream arizonadream viaszydera szydera
gotarina
9722 6113 420
Reposted fromTamahl Tamahl viaszydera szydera
gotarina
gotarina
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
gotarina
9433 1776 420
Reposted fromMtsen Mtsen viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
gotarina
3140 8cd4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
gotarina
4221 a771 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
gotarina
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
gotarina
Grand Teton National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabalu balu

September 07 2019

gotarina
3140 8cd4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viavalardohaeris valardohaeris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl