Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

gotarina
6157 f3ac 420
Reposted fromzciach zciach viaJakisproblem Jakisproblem
gotarina
0026 0ecd 420
Reposted fromexistential existential viaczarny czarny
0656 dc05 420

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viadualistycznie dualistycznie
9594 b943 420
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabanshe banshe
gotarina
0214 ce5a 420
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viabanshe banshe
gotarina
gotarina
7843 2b74 420
Reposted fromeklerrka eklerrka viabanshe banshe
2602 d775 420
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viabellthecat bellthecat
3812 8205 420

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

Reposted fromerial erial viabellthecat bellthecat
gotarina
9413 6c6f 420
Reposted fromkaiee kaiee viahaber haber
gotarina
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viabomdia bomdia
5868 87d9 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viabomdia bomdia
gotarina
3387 095b 420
"Maski i twarze" vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabomdia bomdia
gotarina

Chcę wiedzieć przed kim uciekasz 
Przede mną czy przed sobą ... 
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viabomdia bomdia
gotarina
3328 6ef5 420
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabomdia bomdia
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viabomdia bomdia
gotarina
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabomdia bomdia
gotarina
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść. 
Reposted frommefir mefir viabomdia bomdia
gotarina
Czasami ludzie potrzebują drugiej szansy, ponieważ czas nie był gotowy na pierwszą.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
gotarina
4098 4063 420
Reposted frompiehus piehus viabellthecat bellthecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl