Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

gotarina
Czasami obawiam się, że gdzieś tam daleko, nadal cierpisz. Jesteś jedną z niewielu osób, która tak mi obca, nadal mnie obchodzi. I Nie mogę zrobić dla Ciebie nic, więc...
Więc tylko słucham, niczym modlitwy. 
"May you find happiness here
(Keep your head up)
(Keep your heart strong)
(Keep your head up)
(Keep your heart strong)
May all your hopes all turn out right"
Reposted fromSenyia Senyia

July 26 2017

gotarina
1541 adec 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viasfm sfm
gotarina
1577 72cd 420
Reposted fromnebthat nebthat vianoticeable noticeable
gotarina
gotarina
1685 9b5a 420
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viastraycat straycat
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
gotarina
1962 ae34 420
Reposted fromexistential existential
gotarina
Zdradzić ci sekret o depresji? Jest tylko w twojej głowie.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsychoza psychoza
gotarina
1680 4231 420
Reposted frommsofall msofall viasomebodytolove somebodytolove
gotarina
5893 9d43 420
gotarina
1958 273f 420
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viapikkumyy pikkumyy
gotarina
1981 a338 420
Reposted fromfitvet fitvet viaredneck redneck

July 24 2017

gotarina
6654 3f2d
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
gotarina
8408 6a1b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 19 2017

gotarina
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
7265 9e14 420

pagewoman:

Mermaid Street, Rye, East Sussex, England

Reposted fromjunpyo junpyo viapetro petro

July 18 2017

gotarina
5190 73e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gotarina
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
gotarina


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl