Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

gotarina
6654 3f2d
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
gotarina
8408 6a1b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 19 2017

gotarina
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
7265 9e14 420

pagewoman:

Mermaid Street, Rye, East Sussex, England

Reposted fromjunpyo junpyo viapetro petro

July 18 2017

gotarina
5190 73e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gotarina
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
gotarina


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

July 24 2017

gotarina
6654 3f2d
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
gotarina
8408 6a1b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 19 2017

gotarina
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
7265 9e14 420

pagewoman:

Mermaid Street, Rye, East Sussex, England

Reposted fromjunpyo junpyo viapetro petro

July 18 2017

gotarina
5190 73e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gotarina
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

July 24 2017

gotarina
6654 3f2d
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
gotarina
8408 6a1b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 19 2017

gotarina
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
7265 9e14 420

pagewoman:

Mermaid Street, Rye, East Sussex, England

Reposted fromjunpyo junpyo viapetro petro

July 18 2017

gotarina
5190 73e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 19 2017

gotarina
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
7265 9e14 420

pagewoman:

Mermaid Street, Rye, East Sussex, England

Reposted fromjunpyo junpyo viapetro petro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl