Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

gotarina
Jeśli intuicja mówi Ci, że trzeba spierdalać, to trzeba spierdalać. Nieważne co mówi rozum, serce, czy wszelkie znaki na niebie i ziemi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
gotarina
2627 c31a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapigmalion pigmalion
gotarina
gotarina
0638 f5ad 420
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 27 2019

gotarina
6321 0f15 420
Reposted fromzajebela zajebela viaPoranny Poranny
gotarina
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
gotarina

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viadzony dzony
gotarina
gotarina
6500 b410 420
Reposted fromrobaczek robaczek viainvisibile invisibile
gotarina
4060 22a8 420
Reposted fromambermoon ambermoon viainvisibile invisibile
gotarina
Reposted fromshakeme shakeme viainvisibile invisibile
gotarina
Reposted frombluuu bluuu viajethra jethra
gotarina
1392 e9ee 420
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra
gotarina
8864 2973 420
Reposted fromipo ipo viahash hash
gotarina
8436 c672 420
Reposted fromzciach zciach viaimitacje imitacje
gotarina
2918 482c 420
Reposted fromnyaako nyaako viaamarus amarus
gotarina
4908 ce92 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaEdgi Edgi
gotarina
1809 d9f6 420
Reposted fromtfu tfu viaMargheRita86 MargheRita86
gotarina
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viaimitacje imitacje
gotarina
6078 a689 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl