Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

gotarina
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname via28mm 28mm
gotarina
0121 d160 420
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
gotarina
Reposted fromsamuso samuso viairmelin irmelin
gotarina
Reposted frombluuu bluuu viaslodziak slodziak
gotarina
6956 09b4 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
4750 6afe 420
Reposted fromdmnkam dmnkam viaslodziak slodziak

November 08 2019

gotarina
1453 374f 420
Reposted fromwyczes wyczes viapffft pffft
gotarina
9533 7acb 420
Reposted fromzciach zciach viaschlachtoros schlachtoros
gotarina
1623 184e 420
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaDeborahCurtis DeborahCurtis
gotarina
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viakama1110 kama1110
7904 0f9a 420
Reposted fromdmnkam dmnkam viakama1110 kama1110
gotarina
7175 42b2 420
Reposted fromnoone97 noone97 viakama1110 kama1110
gotarina
8536 9400 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaXavax Xavax
gotarina
0866 576b 420
Reposted fromcvx cvx viakama1110 kama1110

November 07 2019

gotarina
Reposted fromshakeme shakeme
gotarina
1441 e141
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahardqorem hardqorem

November 03 2019

gotarina
6299 58a5 420
Reposted fromlaters laters via28mm 28mm

October 29 2019

gotarina
9134 f719 420
Ja, Olga Hepnarova 2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahormeza hormeza
gotarina
- Straciłam nadzieję. Nie mam już siły walczyć. Jestem wyczerpana. Nie dam rady. - Nie wiesz, co się wydarzy. Musisz walczyć, musisz być uparta i nieustępliwa. Musisz spróbować.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
gotarina
Jeśli intuicja mówi Ci, że trzeba spierdalać, to trzeba spierdalać. Nieważne co mówi rozum, serce, czy wszelkie znaki na niebie i ziemi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl